Geïntegreerde werking (onderwijs type 2 – verblijf Wijland)

Gezien onderwijs en zorg voor een aantal van de kinderen en jongeren best naadloos op elkaar aansluiten, werd een geïntegreerde werking opgestart.

Deze werking bestaat uit een intense samenwerking tussen leefgroep en school waar de klas integraal deel uitmaakt van de leefgroep en de gemeenschappelijk zorg en onderwijs de hoofddoelstelling is.

We richten ons tot kinderen en jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking met eventueel bijkomende problematieken zoals ASS voor wie het naar school gaan moeilijk is omwille van de vele overgangen, drukke schoolomgeving en steeds wisselende personen.

Met een geïntegreerde werking beogen we vooral een meer individuele aanpak met een rustiger en duidelijker dagverloop en meer zorg en onderwijs op maat.

De geïntegreerde werking is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen en jongeren in de combinatie:

verblijf en BuLO type 2 of BuSO type 2 OV1