Styrka Lager onderwijs @ waterkant
Begeleiding van kinderen/jongeren met een beperking

Geïnspireerd en verbonden in beweging met mensen

Over OC Styrka

OC Styrka behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Binnen ons OC zijn we gepassioneerd door mensen. Wij dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk. 
Wij gaan met iedereen op pad met een open geest en aan buitengewone vragen, schenken we bijzondere aandacht. Steeds opnieuw zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen. We gaan uit van ieders kracht, met het oog op ieders kwetsbaarheid.

Wij werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen. Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie.Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren. Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen. 

Styrka betekent sterk in het Zweeds. Het staat voor aandacht voor talenten en veerkracht van de jongeren en medewerkers in onze organisatie. OC Styrka wil een plaats zijn waar je thuis mag komen. Het is een omgeving waar mensen kansen krijgen om te groeien doorheen het leven.

Pedagogische visie OC Styrka

Vanuit OC Styrka ondersteunen we het welbevinden van kinderen en jongeren met een zorgvraag. Onze werking richt zich op de krachten van de kinderen en jongeren, in dialoog met de ruimere context waarin zij leven. We streven naar zorg op maat, steeds in verbondenheid zodat onze jongeren kunnen opgroeien tot volwaardige burgers, waarbij continuïteit voorop staat. Onze mensgerichte houding ziet elke unieke mens die voor ons zit.

De volledige visietekst kan je hier nalezen.

Ons aanbod

Het OC Styrka bestaat uit een MFC, een dagcentrum BJB en drie scholen voor buitengewoon onderwijs. We voorzien in onderwijs en zorg op maat voor kinderen en jongeren met een licht tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen (gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen).

Met een kwaliteitsvol aanbod vanuit de scholen en het MFC willen we alle leerlingen en gebruikers van Styrka zo goed mogelijk ondersteunen en ontplooiingsmogelijkheden bieden als voorbereiding op het latere leven.

We bieden een waaier van dienstverleningsvormen aan: onderwijs binnen een specifieke context (type basisaanbod, 2, 3 en 9) maar ook ondersteuning binnen het gewoon onderwijs. Verblijf, dagopvang, dagbesteding in de leefgroep maar ook ambulante begeleiding en mobiele begeleiding aan huis behoren tot de mogelijkheden.

Bij ons aan de slag gaan?

OC Styrka is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers om openstaande vacatures in te vullen. 

Opvoeder, leerkracht, psycholoog, …?

Binnen OC Styrka hebben we nood aan verschillende profielen om de beschikbare functies in te vullen.

Bekijk de vacatures op de verschillende websites.