VERBLIJF

Het verblijf houdt overnachting in met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden – inclusief ontbijt – en de avonduren.

Meer lezen over verblijf

DAGOPVANG

Met schoolaanvullende dagopvang wordt vooral de voor- en naschoolse opvang bedoeld. Ook op dagen wanneer er normaal gezien gen school is (woensdagnamiddag, weekendopvang, overdag, …) kan men hiervan gebruik maken. Er is een beperkt aanbod op vakantiedagen.

Meer lezen over dagopvang

DAGBESTEDING

Dagbesteding of schoolvervangende dagopvang wordt aangeboden op dagen wanneer er normaal gezien onderwijs is en er een schoolvervangend programma nodig is.

Meer lezen over dagbesteding

AMBULANTE & MOBIELE BEGELEIDING

Ambulante en mobiele begeleiding is algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van minimaal één uur en maximaal twee uur.

Begeleiding kan via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en niet rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH).

AMBULANTE BEGELEIDING vindt plaats op een vestigingsplaats of de campus van de voorziening. Het kind/jongere en/of zijn netwerk verplaatst zich voor de ondersteuning naar de hulpverlener.

MOBIELE BEGELEIDING vindt plaats in de thuiscontext of in het secundair opvoedingsmilieu. De hulpverlener verplaatst zich voor de ondersteuning naar het kind/de jongere en/of zijn netwerk.

Mobiele en/of ambulante begeleiding wordt geboden vanuit de leefgroep van het kind/de jongere of door de Mobiele begeleidingsdienst ZigZag

Meer lezen over de mobiele begeleidingsdienst ZigZag

Welkom in het Multifunctioneel Centrum Styrka

Het Multifunctioneel Centrum Styrka biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (vanaf de lagere school) met licht tot ernstig verstandelijke beperking en eventuele bijkomende beperkingen (gedrag- en emotionele stoornis, autismespectrumstoornis, …).

De ondersteuning kan van minder intensief tot hoog intensief worden aangeboden.

We werken vanuit het model van Dösen (SEO), contextueel denkkader, de Circle of Courage en Quality of Life.

In de schoot van het MFC is er ook een dagcentrum Bijzondere Jeugdzorg De Twijg. Meer info zie https://www.twijg.be/

Het MFC Styrka is een waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde voorziening en behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Wij zijn erkend door het VAPH en het Agentschap Opgroeien.

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.