Geïntegreerde werking type 2 – verblijf Wijland

De geïntegreerde werking gaat door in de leefgroepen van MFC Styrka, gelegen in De Deynestraat 1, 9000 Gent.

In deze leefgroepen worden de onderwijsactiviteiten door onze leerkrachten voorzien. Dit heeft een groot voordeel voor de leerlingen zodat zijn geen druk voelen om dagelijks naar de school te komen. Op deze manier blijven de leerlingen in hun vertrouwde omgeving.