Opleidingsvorm 1

Doel  

OV1 heeft tot doel de leerlingen met een ernstig mentale handicap, door aangepaste opvoedende activiteiten een sociale vorming te geven ten einde hun integratie mogelijk te maken in een beschermd leefmilieu (bezigheidshome of dagcentrum). Er wordt gedifferentieerd naar de ernst van de handicap, de specificiteit, de leeftijd en eventuele bijkomende handicaps, om zo te komen tot zoveel mogelijk homogene pedagogische eenheden. Deze werkwijze laat jaar na jaar toe de klasgroepen bij te sturen naargelang de noden van het kind.

Programma

Het programma in OV1 omvat ASV (algemene sociale vaardigheden), dat volgende inhouden omvat :

  • Godsdienst
  • Communicatie: spreekoefeningen, SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren),leesoefeningen, pictogrammen, communicatiesysteem met tekeningen en symbolen.
  • ADL (Activiteiten uit het Dagelijks Leven) = zelfredzaamheidstraining,
  • Handvaardigheid met alle mogelijke creatieve technieken.
  • Bewegingsopvoeding: luchtkussen, snoezelen, zwemmen, fietsen, turnen, paardrijden, sport.


Kijk gerust bij de foto’s van de klassen.