Opleidingsvorm 2

Doel  

OV2 heeft tot doel leerlingen met een matig mentale handicap door een sociale vorming en een aangepaste arbeidstraining te integreren in een beschermd leef- en werkmilieu (home, beschutte werkplaats, begeleid wonen).

Programma

  • ASV, Algemene Sociale Vorming: technisch en begrijpend lezen, bewegingsopvoeding, woordenschatverruiming, zelfredzaamheid en rekenen. De computer dient om leerstof aan te bieden, de opgedane kennis in te oefenen en te verdiepen.
  • BGV, Beroepsgerichte Vorming, fase 1: ateliers handweven, omzoomwerk, houtbewerking en metaalbewerking. -BGV fase 2: ateliers handweven, omzoomwerk, houtbewerking en metaalbewerking, semi-industrieel werk en trainingsatelier. De leerlingen van OV2 doorlopen alle ateliers van BGV gedurende hun schoolloopbaan. In OV2 doorlopen de leerlingen eerst fase 1 af en daarna fase 2. In fase 1 worden de basisvaardigheden met betrekking tot arbeidstraining aangebracht. Binnen elke fase worden de leerlingen in niveauklassen opgesplitst.

Pedagogische eenheden

OV2 bevat 2 fasen:

  • In fase 1 worden de basisvaardigheden met betrekking tot arbeidstraining aangebracht.
  • In fase 2 wordt gewerkt aan attitudetraining en groepswerk. Ze beoogt een integratie van de basisvaardigheden in de te maken werkstukken.

Binnen elke fase worden de leerlingen in niveauklassen opgesplitst. Zowel fase 1 als fase 2 bestaat uit 3 klassen.  De leerlingen doorlopen alle klassen.