Onze visie

Als team van Styrka,
op onze beide vestigi
ngsplaatsen,
staan wij achter volgende belangrijke uitgangspunten
die onze werking vorm geven:

Als basisfundament streven we zowel sociale en functionele vaardigheden als kennisvaardigheden na, met verschillende klemtonen al naargelang het type onderricht dat wij aanbieden.  Dit doen we met een christelijke grondslag, ingebed in de organisatie van de Broeders van Liefde.  Op die manier willen we streven naar sociale integratie en maximale zelfstandigheid als finale doelstelling.

We hechten belang aan het werken aan ontwikkeling van zelfvertrouwen, weerbaarheid, veerkracht, het leren omgaan met verandering en aanbrengen van waarden en normen.

Leren samen spelen en opkomen tegen pestgedrag dragen wij hoog in ons vaandel.  We werken aan een veilige en geborgen sfeer op onze school, met alle begeleiders voor alle kinderen, om het even in welke onderwijsvorm.

Voor de ontwikkeling van vaardigheden
vertrekken wij vanuit de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen
buitengewoon onderwijs type basisaanbod, 2 en 3
voorgeschreven vanuit het departement onderwijs.
Om voorafgaande zaken maximaal pogen te realiseren, 
staan wij achter volgende uitgangspunten:
 1. Handelingsgerichte diagnose, met zo intensief mogelijke communicatie met ouders en begeleiders
  
 2. Vertrekkend vanuit de visie van OGW( ontwikkelingsgericht werken ) inzetten op de zorgbehoeften en onderwijsbehoeften van onze kinderen.
  
 3. Geven van maximale ontwikkelingskansen, met het individuele handelingsplan (IHP) als vertrekpunt en omkaderd met de nodige ZORG en vanuit een gedragen GOK werking (Gelijke Onderwijs Kansen)
  
 4. Inleven in de interesse en de leefwereld van de kinderen
  
 5. Aanbieden van een uitdagend programma, vanuit een uniform groepswerkplan (GWP) en met klasdoorbrekende activiteiten
  
 6. Creëren van een krachtige leer- en leefomgeving, met een structurele opvolging van vorderingen
  
 7. Geven van specifieke aandacht waar nodig, met ondersteuning van specifieke therapieën zowel binnen als buiten de klasgroep