Samenwerking met het CLB

Het CLB … voor elke leerling, elke ouder, elke school …
Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.
Voor deze school is dit het Vrij CLB regio Gent.

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding en ons centrum bestaat uit een team van verschillende
mensen. Die mensen delen met je waar je als ouder of leerkracht het meest warm voor loopt: het wel en wee van
je kinderen. Hoe ze het op school doen, hoe ze zich voelen en hun gezondheid. Het welbevinden van je kind staat
centraal.

Wie is het CLB-team?

Ons team dat op deze school komt bestaat uit de CLB-contactpersoon van de school (Lise Van Damme), een arts (Liesbeth Vermeire) en een verpleegkundige (Annick Swaenepoel). Afhankelijk van de vraag kunnen er ook nog andere CLB-medewerkers betrokken worden.

Ons CLB-team kan je bereiken op volgend adres:

Halvemaanstraat 96

9040 Sint-Amandsberg

info@vclbgent.be

09 277 84 00

Waarom komt het CLB op school?

De meeste vragen of zorgen in verband met je kind los je op met de juf/meester,
zorgleerkracht of directeur. Vinden jullie onvoldoende antwoord, dan kan de samenwerking
met het CLB starten. Vanaf 12 jaar mag je kind daar zelf over beslissen. Om goed te
kunnen samenwerken met iedereen komen onze collega’s vaak op school.
We starten pas een begeleiding als de school haar zorg met jullie heeft besproken en we
jullie als ouders kunnen betrekken. Leerkrachten en ouders zijn hierbij een belangrijke
informatiebron. We gebruiken alle gegevens in vertrouwen, zijn gebonden aan de regels
van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

Hoe werkt het CLB samen met een leerling?

Naargelang de vraag die we krijgen zullen we … een gesprek doen met ouders, observeren in de klas, overleggen
met de leerkracht, praten met de leerling, een test doen, … Kortom, we zoeken uit wat jouw kind nodig heeft en
geven advies over wat er op school of thuis kan helpen. We bespreken de onderzoeksgegevens op school in
functie van wat de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden. We doen dit in samenspraak met jullie. Onze
hulp is gratis.

Met welke vragen kan je naar een CLB?

  • Gezondheid: vb. inentingen, zicht, gehoor, groei en gewicht,…
  • Sociaal en emotioneel functioneren: vb. stress, pestproblemen, sociaal gedrag, …
  • Ontwikkelen en leren: vb. taal, lezen, schrijven, rekenen, huiswerk maken, …
  • Onderwijsloopbaan: vb. studiekeuze, spijbelen, een andere school kiezen, …

Wat moet en wat mag?

Ons uitgangspunt is dat we werken op vraag van ouders, leerlingen en school. We hebben echter ook wettelijk verplichte opdrachten zoals de medische onderzoeken en de gezondheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten.
We komen ook tussen wanneer leerlingen spijbelen of opgroeien in verontrustende situaties.

Alle CLB-gegevens i.v.m. jouw kind houden we bij in een dossier. Meer informatie over onze werking en je rechten als ouder vind je
op www.vclbgent.be of www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb.


De manier waarop het CLB laagdrempelig en vlot bereikbaar is:

Op vakantiedagen en na de openingsuren is het CLB
bereikbaar via CLBchat: https://www.clbchat.be/

CLBch@t – Hoe werkt het?

Op de chat praat je met een medewerker van het CLB.

Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, …
 of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

De CLB-medewerker chat enkel met jou.
 

Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten, zodat ook andere leerlingen en ouders een kans krijgen om te chatten.

De chatknop verschijnt bovenaan op onze homepagina van zodra de chat open is. Als je daarop klikt, kan je voor je begint te chatten, eerst wat informatie over jezelf geven. Dit kan de chatbegeleider helpen jou een antwoord te geven. Waar je naam gevraagd wordt, moet je iets schrijven. Anders gaat de chatdeur niet open. Dit kan jouw naam zijn maar even goed een nickname zodat je perfect anoniem kan blijven.