Doelgroep type 2

Deze lagere school voor “buitengewoon onderwijs type 2” richt zich naar kinderen (jongens en meisjes) met een matige of ernstige mentale handicap, eventueel met bijkomende stoornissen zoals autisme, karakterstoornissen, motorische stoornissen.

Er komen meisjes en jongens die tussen 6 en 13 jaar oud zijn.