Maaltijden

Tienuurtje

De kinderen kunnen water (gratis) of melk verkrijgen op school. Melk kost € 0,27.

Leerlingen in verblijf of dagopvang betalen dit via de rekening van het MFC, bij externen komt het op de schoolrekening.

Indien u dit wenst kunt u uw kind ook een kinderkoek of een stuk fruit meegeven voor tijdens het tienuurtje.

Middagmaal

Leerlingen in de dagopvang of in de Geïntegreerde Werking kunnen terecht in de leefgroep voor hun middagmaal.

Leerlingen van de verblijfsgroepen in de De Deynestraat krijgen op school een warme maaltijd.

Externen kunnen hun eigen lunchpakket meebrengen of een warme maaltijd gebruiken.

Er is ook mogelijkheid tot het aanvragen van speciale maaltijden (geen varkensvlees, dieetvoeding)

  • Warme maaltijd =  € 4 (maaltijd + soep + drank + toezicht)
  •  Eigen lunchpakket =  € 1  (soep + drank + toezicht) of € 0.50 (drank + toezicht)