Ouders en school

Wij vinden het belangrijk om met de ouders van onze leerlingen geregeld contact te houden. Dit kan gebeuren op diverse manieren.

Algemene contacten

Infomoment

Eind augustus wordt er een infomoment georganiseerd waarop u kennis kunt maken met al de therapeuten en leerkrachten die met uw kind werken. Op dit moment legt de klasleerkracht de klaswerking uit aan de ouders en kunnen er vragen gesteld worden. Ook is er mogelijkheid voor een individueel gesprek.

Oudercontact, tweede semester

In de loop van het tweede trimester worden alle ouders uitgenodigd voor een individueel oudercontact met de leerkracht. Er is ook de mogelijkheid om de therapeuten te spreken.

U kan de vorderingen van uw kind van dat schooljaar bespreken. Wederzijdse afspraken voor de rest van het schooljaar kunnen dan gemaakt worden.

Oudercontact, derde trimester

De ouders kunnen zien wat hun kind heeft bereikt. Zij kunnen bespreken hoe de vooruitzichten zijn.

Klassenraden

In de maand oktober worden er beginklassenraden georganiseerd : leerkrachten, therapeuten, zorgbegeleiders, opvoeders, ouders zitten samen om het Individueel Handelingsplan op te stellen : we leggen de doelen vast waaraan we allen samen met uw kind willen werken.

In de maand juni zitten we met al deze mensen terug samen tijdens de eindklassenraden om deze doelen te evalueren.

Feesten

In het tweede trimester organiseren we een ouderfeest als afsluiting van de projectweken, afhankelijk van het thema kan dat een tentoonstelling, een musical of een muziekoptreden zijn.

Schoolfeest

Het spreekt vanzelf dat er buiten deze dagen steeds contact mogelijk is met één of verschillende medewerkers.

Het heen en weerschriftje

Via het heen en weer schriftje is er dagelijks contact tussen de ouders en de school. Leerkrachten, therapeuten en ouders kunnen hier terecht met allerlei vragen en mededelingen.

De infobrieven

Deze brieven worden meegegeven aan de kinderen als informatie, als uitnodiging, als herinnering, … Ook dit zijn middelen om contact tussen ouders en school te onderhouden.

Het schoolrapport

In het rapport vermeldt men hoe hun kind het stelt in de klas. Er wordt een beoordeling gegeven over alle vakken die in de klas aan bod komen.
Dit rapport wordt 2 keer per jaar meegegeven met uw kind. Niet alleen de prestaties in de klas worden meegedeeld, ook de vorderingen en de medewerking bij de therapeuten worden geëvalueerd.

Het nieuwslijntje

Dit is onze schoolkrant waarin verslag uitgebracht wordt over de activiteiten die plaatsvinden binnen de lagere school. Het verschijnt 5 keer per schooljaar.

De oudervereniging

De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de opvoeding van de leerlingen thuis en op school. Zij wil een contact zijn tussen de ouders en de school, organiseert activiteiten en ondersteunt schoolactiviteiten. Alle ouders kunnen zich aansluiten bij het ouderraad. Regelmatig lanceert men een oproep aan ouders die bereid zijn mee te werken aan het schoolse leven.