Inschrijvingen ’24 – ’25

Inschrijvingen voor schooljaar 2024 – 2025

Kinderen die vanuit het CLB een IAC-verslag hebben toegekend gekregen hebben toegang tot het buitengewoon onderwijs. Hieronder staat de inschrijvingsprocedure beschreven.

  1. Vanaf 11 maart tot 27 maart 2024 is er een voorrangsperiode voor zussen en broers en kinderen van personeel. Contacteer in dit geval het nummer 0490 13 73 05 of 0490 13 73 17 of mail naar lageronderwijs@styrka.broedersvanliefde.be.
  2. Vanaf 17 april 2024 van 9 uur tot 7 mei 2024 tot 11 uur moet online aangemeld worden via de onderstaande link of QR-code.

    Er moeten drie scholen van voorkeur opgegeven worden. Ook al heeft een school geen vrij plaatsen meer, er kan nog steeds gekozen worden voor deze scholen. Een voorwaarde tot inschrijven in het buitengewoon onderwijs: verslag individueel aangepast curriculum (CLB).
  3. Het resultaat hiervan wordt bekend gemaakt op 16 mei 2024. Vanaf 22 mei tot 11 juni 2024 kan een afspraak gemaakt worden met de school en pas daarna is de inschrijving definitief.
  4. Indien er geen vrije plaats meer is of het kind niet is aangemeld kan het kind vanaf 3 juni 2024 inschreven worden op een school met vrije plaatsen. Contacteer daarvoor vooraf de school.

Wanneer er ook vraag is naar een internaat, contacteer dan ook zeker de school van buitengewoon onderwijs of het CLB.

Neem gerust contact op met onze school (zie nummer hierboven) of het CLB indien er vragen zijn omtrent de inschrijving of hierbij hulp nodig is.Link aanmeldprocedure: https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be

QR-code aanmeldprocedure: