Type 3

De focus ligt op aandacht voor sociaal en emotioneel functioneren in het belang van  maatschappelijke redzaamheid en integratie.

Hanteren van het denkkader Dösen en ‘schaal voor emotionele ontwikkeling ( SEO –R)’  bij kinderen waar het emotionele welbevinden ernstig verstoord is om tot een beter inzicht te komen in gedrag… waarbij we proberen de aanpak en begeleiding van het kind te optimaliseren.

Gebruik van de Kijkwijzer SEO (gebaseerd op het service document) waar onderscheid gemaakt wordt  tussen volgende drie deeldomeinen:

  • Dynamisch-affectieve ontwikkeling
  • Sociale cognitie
  • Sociale vaardigheden en competenties

Een sterk gestructureerde en herstelgerichte aanpak, gericht op het verhogen van de basisveiligheid en het vertrouwen.

Vanuit verbondenheid en betrokkenheid het ontwikkelen van competenties ( ik ben iets waard / ik kan iets ) trachten te realiseren.

Dit schooljaar start er een geïntegreerde werking tussen type 3 en type basisaanbod, samen vormen ze team Jungle. Er zijn 6 klassen in dit team: klas vos, klas beer, klas zebra, klas tijger, klas leeuw en klas toekan. In elke klas wordt er een eigen accent gelegd naargelang de noden van de kinderen.