Samenwerking met het CLB

Het CLB … voor elke leerling, elke ouder, elke school …

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.
Voor deze school is dit het Vrij CLB regio Gent.

Wat is een CLB?

CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding en ons centrum bestaat uit een team van verschillende mensen. Die mensen delen met je waar je als ouder of leerkracht het meest warm voor loopt: het wel en wee van je kinderen. Hoe ze het op school doen, hoe ze zich voelen en hun gezondheid. Het welbevinden van je kind staat centraal.

Waarom komt het CLB op school?

De meeste vragen of zorgen in verband met je kind los je op met de juf/meester, zorgleerkracht of directeur.
Vinden jullie onvoldoende antwoord, dan kan de samenwerking met het CLB starten.
Vanaf 12 jaar mag je kind daar zelf over beslissen.
Om goed te kunnen samenwerken met iedereen komen onze collega’s vaak op school.
We starten pas een begeleiding als de school haar zorg met jullie heeft besproken en we jullie als ouders kunnen betrekken.
Leerkrachten en ouders zijn hierbij een belangrijke informatiebron.
We gebruiken alle gegevens in vertrouwen, zijn gebonden aan de regels van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

Hoe werkt het CLB samen met een leerling?

Naargelang de vraag die we krijgen zullen we … een gesprek doen met ouders, observeren in de klas, overleggen met de leerkracht, praten met de leerling, een test doen, … Kortom, we zoeken uit wat jouw kind nodig heeft en geven advies over wat er op school of thuis kan helpen. We bespreken de onderzoeksgegevens op school in functie van wat de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden. We doen dit in samenspraak met jullie. Onze hulp is gratis.

Wie is het CLB-team?

Ons team dat op deze school komt bestaat uit een arts Jeftha Blezer,
een verpleegkundige Anke T´Kindt en een psycholoog/pedagoog Els Deloddere.
Ons CLB-team kan je bereiken op volgend adres:
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
info@vclbgent.be
09 277 84 00

Met welke vragen kan je naar een CLB?

Met vragen over:
– gezondheid: vb. inentingen, zicht, gehoor, groei en gewicht,…
– sociaal en – emotioneel functioneren: vb. stress, pestproblemen, sociaal gedrag, …
– ontwikkelen en leren: vb. taal, lezen, schrijven, rekenen, huiswerk maken, …
– onderwijsloopbaan: vb. studiekeuze, spijbelen, een andere school kiezen, …

Wat moet en wat mag?

Ons uitgangspunt is dat we werken op vraag van ouders, leerlingen en school.
We hebben echter ook wettelijk verplichte opdrachten zoals de medische onderzoeken en de gezondheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten.
We komen ook tussen wanneer leerlingen spijbelen of opgroeien in verontrustende situaties.
Alle CLB-gegevens i.v.m. jouw kind houden we bij in een dossier.
Meer informatie over onze werking en je rechten als ouder vind je op www.vclbgent.be of www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb.

De manier waarop het CLB laagdrempelig en vlot bereikbaar is?

Op vakantiedagen en na de openingsuren is het CLB bereikbaar via CLBchat: https://www.clbchat.be/

CLBch@t – Hoe werkt het?

Op de chat praat je met een medewerker van het CLB.
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

De CLB-medewerker chat enkel met jou. 
Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten, zodat ook andere leerlingen en ouders een kans krijgen om te chatten.
De chatknop verschijnt bovenaan op onze homepagina van zodra de chat open is. Als je daarop klikt, kan je voor je begint te chatten, eerst wat informatie over jezelf geven. Dit kan de chatbegeleider helpen jou een antwoord te geven. Waar je naam gevraagd wordt, moet je iets schrijven. Anders gaat de chatdeur niet open. Dit kan jouw naam zijn maar even goed een nickname zodat je perfect anoniem kan blijven.