Ouders en school

Algemene contacten

Steeds welkom op de infoavond in het begin van het eerste trimester.
Eenmaal het schooljaar goed gestart wordt er een infoavond georganiseerd waarop u kennis kunt maken met al de therapeuten en leerkrachten die met uw kind werken. Op deze avond legt de klasleerkracht de klaswerking uit aan de ouders en kunnen er vragen gesteld worden. Ook is er mogelijkheid voor een individueel gesprek.

Terug een uitnodiging voor het oudercontact in het tweede trimester.
In de loop van het tweede trimester worden alle ouders uitgenodigd voor een individueel oudercontact met de leerkracht. Er is ook de mogelijkheid om de therapeuten te spreken. U kan de vorderingen van uw kind van dat schooljaar bespreken. Wederzijdse afspraken voor de rest van het schooljaar kunnen dan gemaakt worden.

Yes… het oudercontact in het derde trimester.
De ouders kunnen zien wat hun kind heeft bereikt.
Zij kunnen bespreken hoe de vooruitzichten zijn.

Regelmatig zijn er klassenraden.
In de maand oktober worden er beginklassenraden georganiseerd : leerkrachten, therapeuten, zorgbegeleiders, opvoeders, ouders zitten samen om het Individueel Handelingsplan op te stellen: we leggen de doelen vast waaraan we allen samen met uw kind willen werken.
In de maand juni zitten we met al deze mensen terug samen tijdens de eindklassenraden om deze doelen te evalueren.

Kom langs tijdens activiteiten. Doorheen het jaar organiseert elk team een ouderactiviteit. Dit kan gaan over samen koken, spelletjes spelen, quiz, hoekenwerk,…
In het derde trimester is er het jaarlijkse schoolfeest.

Altijd kan je terecht bij het schoolteam.
Het spreekt vanzelf dat er buiten deze dagen steeds contact mogelijk is met één of verschillende medewerkers.


Agenda

Via de agenda is er dagelijks, op een eenvoudige manier, contact tussen de ouders en de school. Zowel leerlingen als leerkracht kunnen hierin aangeven hoe de dag verliep. Er is plaats voorzien voor de planning van taken, mee te brengen zaken, mededelingen,.. Leerkrachten, therapeuten en ouders kunnen hier ook terecht met vragen en/of mededelingen.

Schoolrapport

Er wordt 3 keer per schooljaar gerapporteerd, verspreid over 3 gelijke periodes. Het rapport beoordeelt de inzet, verworven kennis en vaardigheden van de activiteiten in de klas door alle betrokken leerkrachten en therapeuten.