BaA@Styrka

Kinderen bevestigen in eigen kunnen en helpen bij het ontdekken van eigen mogelijkheden,  met de nodige aandacht voor het opkrikken van het zelfbeeld.

Een aanbod met aangepaste werkvormen op een aangepast tempo.

Inzetten op functioneel werken kan een opening betekenen om onze kinderen vanuit welbevinden en betrokkenheid uit te dagen om vaardigheden, kennis, inzichten en attitudes aan te leren die ze nodig hebben naar maatschappelijke integratie.

Dit schooljaar start een geïntegreerde werking in de onderbouw van basisaanbod en type 3, namelijk in klas vos en klas beer.

Type Basisaanbod telt 4 klassen: klas vos (in samenwerking met de jongste klas van type 3: klas beer), klas inktvis, klas leeuw en klas zebra.

KLAS VOS

KLAS INKTVIS

KLAS LEEUW

KLAS ZEBRA