BaA@Styrka

Kinderen bevestigen in eigen kunnen en helpen bij het ontdekken van eigen mogelijkheden,  met de nodige aandacht voor het opkrikken van het zelfbeeld.

Een aanbod met aangepaste werkvormen op een aangepast tempo.

Inzetten op functioneel werken kan een opening betekenen om onze kinderen vanuit welbevinden en betrokkenheid uit te dagen om vaardigheden, kennis, inzichten en attitudes aan te leren die ze nodig hebben naar maatschappelijke integratie.

Dit schooljaar start er een geïntegreerde werking tussen type basisaanbod en type 3, samen vormen ze team Jungle. Er zijn 6 klassen in dit team: klas vos, klas beer, klas zebra, klas tijger, klas leeuw en klas toekan. In elke klas wordt er een eigen accent gelegd naargelang de noden van de kinderen.