Type 9

Een prikkelarme, zeer gestructureerde werking.

Het evenwicht bewaren tussen het behoud van de gekende veiligheid (vaste structuur, voorspelbaarheid) en het aanbieden van een verruiming van de leefwereld.

De focus ligt op het versterken van de executieve functies (waarnemen, aandacht, geheugen, transfer en hanteren van tijd en ruimte).

Voldoende aandacht geven aan het toepassen van het geleerde in verschillende en nieuwe situaties (transfer).

Klas pinguïn
Klas orka
Klas flamingo