Type 9

Een prikkelarme, zeer gestructureerde werking.

Het evenwicht bewaren tussen het behoud van de gekende veiligheid (vaste structuur, voorspelbaarheid) en het aanbieden van een verruiming van de leefwereld.

De focus ligt op het versterken van de executieve functies (waarnemen, aandacht, geheugen, transfer en hanteren van tijd en ruimte).

Voldoende aandacht geven aan het toepassen van het geleerde in verschillende en nieuwe situaties (transfer).

Dit schooljaar zijn er 3 klassen in type 9: klas pinguïn, klas flamingo en klas orka. Samen vormen ze team Horizon.

Klas pinguïn
Klas flamingo
Klas orka