Visietekst GOK

Werken aan gelijke onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor elke school. Leerlingen uit de verschillende doelgroepen (type BaA, 9 en 3) die hier onderwijs genieten, willen wij allen dezelfde optimale kansen geven om te leren en zich verder te ontwikkelen. 

Wij streven er naar om al onze kinderen, ongeacht hun attestering en hun beperkte cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden,  maximale groeikansen aan te bieden. Niet zo makkelijk als je weet dat heel veel van onze leerlingen  uit kansarme en taalarme milieus (onze school situeert zich namelijk in de wijk Steenakker – Nieuw Gent) komen. Voorts hebben deze gezinnen  een beperkte draagkracht en een beperkt sociaal netwerk wat de GOK-uitdaging mogelijks voor onze school nog groter maakt.  

Vandaar dat we als school bewust opteren om  op de 3 domeinen( taalvaardigheid, onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning en netwerking) voorgesteld door het ministerie van onderwijs, onze Gok- werking uit te bouwen. Voorts kiezen  we op basis van onze beginsituatie – analyse doelen en acties uit die we gedurende de cyclus  proberen integreren en implementeren  binnen onze schoolwerking.  De reeds opgestarte doelen en acties vanuit de vorige cyclus proberen we in gans het schoolgebeuren zeker niet uit het oog te verliezen!! 

De vooropgestelde doelen en acties pogen we te bereiken door kwaliteitsonderwijs aan te bieden. Via  permanente zelfevaluatie (zowel voor acties en doelen) proberen we ons onderwijs te borgen en op die manier waar nodig bij te sturen. 

Als school kiezen we er voor om een Gokteam (focus op heterogene samenstelling) op te richten. Zij zorgt er voor om de Gokwerking uit te bouwen en uit te dragen naar al de medewerkers op onze school. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van alle medewerkers  om samen met onze leerlingen op weg te gaan, hen te begeleiden bij het zetten van opeenvolgende stappen in hun nog jonge leven.  

Bovenstaande visietekst vormt de hoeksteen voor alle mogelijke doelen en acties die kaderen binnen ons Gokbeleid op school waarbij kwaliteitsonderwijs garant zou moeten staan voor de finale doelstelling nl. ‘creëren van meer bagage/ meer groeikansen voor al onze leerlingen’.  Een mooie toekomst voor hen is onze voornaamste zorg!!