Ons schoolreglement

Wat is een schoolreglement?

In een schoolreglement maakt de school afspraken met jou en je ouders.

De afspraken gaan onder andere over jouw plichten en rechten op school. Ze moeten duidelijk zijn. Ze mogen geen ruimte laten voor interpretatie en willekeur. Tenslotte moeten ze gelijk zijn voor iedereen.

Leerkrachten mogen extra afspraken maken die gelden tijdens hun lessen. Die afspraken mogen niet ingaan tegen het schoolreglement.

Je ouders moeten het reglement ondertekenen. Doen ze dat niet? Dan kan je niet inschrijven.

 

Loading