Opleidingsvorm 2

Voorstelling OV2 (Avanti)

Opleidingsvorm 2 bereidt jongeren voor op leven en werken in een beschermd milieu.

De leerlingen worden intensief voorbereid op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of indien mogelijk, in een gewoon bedrijf. We begeleiden de jongeren ook naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen.

Hoe werken we in OV2?

Binnen ASV zetten we in op de zelfstandigheid van de jongeren in hun toekomstige woonsituatie. Ons lesaanbod is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de jongere. Dit doen we onder andere door 2-wekelijks een budgettair middagmaal te koken waarin de jongeren via ICT zelf recepten zoeken en door, onder begeleiding, zelf naar de winkel om de ingrediënten te kopen. De leerlingen leren taal en rekenen te gebruiken in het dagelijkse leven. Dit wordt heel praktisch aangepakt door bijvoorbeeld een recept te lezen en te begrijpen, door zelf de winkelbediende aan te spreken, door specifieke woordenschat aan te leren, door nauwkeurig ingrediënten af te meten of af te wegen voor de kookles of door met een beperkt budget te gaan winkelen.

Daarnaast willen we de jongeren zo goed mogelijk voorbereiden wanneer ze de schoolbanken verlaten. Dit doen we via thema’s zoals solliciteren, diensten en instellingen en budgetteren. We bieden de jongeren ook de mogelijkheid aan om deel te nemen aan het project ‘rijbewijs op school’.

Binnen BGV brengen we de jongeren in contact met een variatie aan taken en fijne en grove motorische handelingen. We trainen de jongeren op hun handvaardigheid. In de eerste fase voorzien we een basistraining op vlak van assemblagewerkplaats, keukenwerkplaats, houtwerkplaats, verzenddienst en groendienst. In de tweede fase worden de jongeren klaargestoomd voor de beschutte werkplaats en leren gedurende een bepaalde tijd aan hetzelfde werk te werken. Ze leren zelfstandig en foutloos werken aan een goed tempo.  

Met het volledige team zetten we in op sociale vaardigheden zoals beleefdheid, relaties aangaan en onderhouden en stapsgewijs een probleem/conflict aanpakken.

Loading