Opleidingsvorm 3

Voorstelling OV3

Binnen de werking van de school bieden wij als school onderwijs aan voor leerlingen met een attest:

  • OV3 type basisaanbod
  • OV3 type 3
  • OV3 type 9

Deze opleiding bestaat uit 4 fasen: het observatiejaar (1ste jaar), de opleidingsfase (2de en 3de jaar), de kwalificatiefase (4de en 5de jaar) en de integratiefase, beter bekend als ABO (= alternerende beroepsopleiding). ABO is geen verplichting maar een vrije keuze van de leerling om nog een jaar verder te studeren.

Het observatiejaar

In het eerste jaar komen de leerlingen terecht in het observatiejaar waar we hen laten kennismaken met de opleidingen die onze school aanbiedt vanaf het 2de jaar, om op het einde van het jaar een gemotiveerde keuze te maken. Op die manier kunnen wij ook inschatten of je zoon of dochter binnen OV3 (= tewerkstelling binnen het gewone arbeidsmilieu kan functioneren).

De leerlingen leren hier de basistechnieken aan en leren de belangrijkste materialen, grondstoffen, gereedschappen en machines kennen, benoemen en gebruiken.
Gedurende het hele schooljaar worden de leerlingen begeleid bij het maken van de juiste opleidingskeuze. Er wordt rekening gehouden met de interesses en de mogelijkheden van de jongeren. De klassenraad geeft op het oudercontact in maart een advies.

Vanaf begin mei maakt de leerling in overleg met jou als ouder, de leerkrachten en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) een keuze voor een opleiding.

De opleidingsfase en kwalificatiefase

Vanaf het tweede jaar specialiseert de jongere zich verder in een bepaalde opleiding. Binnen de school bieden wij de volgende opleidingen aan aan:

Wil je meer informatie over welke kennis de jongere precies opdoet gedurende de verschillende fases van zijn opleiding, kan je steeds klikken op één van bovenstaande links voor meer informatie.

De alternerende beroepsopleiding

ABO is bedoeld voor leerlingen die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. ABO is geen verplichting maar een vrije keuze van de leerling om nog een jaar verder te studeren.

De integratiefase bevat vooral stages en is gericht op de arbeidsrijpheid. Op die manier kan de leerling wennen aan het arbeidsritme en de juiste werkhouding. De overige 2 dagen volgt de leerling les op school. De bedoeling hiervan is om nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Leerlingen die in het ABO-jaar instappen en die het kwalificatiegetuigschrift buitengewoon secundair beroepsonderwijs niet behaalden, kunnen dit op het eind van dat jaar alsnog behalen bij een voldoende resultaat. De leerlingen die met gunstig gevolg het ABO-jaar gevolgd hebben (beoordeeld door de kwalificatiecommissie) worden geattesteerd met een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding. Die leerlingen die het ABO-jaar volgden zonder gunstig resultaat krijgen een attest van de alternerende beroepsopleiding. ABO-leerlingen worden mee opgevolgd door GTB (een gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen).

Loading