Please install and activate the "Breadcrumbs NavXT" plugin to show breadcrumbs.

Wie doet wat op onze school?

Directie
  • Directeur: Rosy Van den Berge

Indien er vragen zijn over je zoon of dochter is het goed om je in eerste instantie te richten tot de leerlingbegeleider die verbonden is aan de opleiding. Afhankelijk van de situatie betrekt de leerlingbegeleider de directie bij de verdere opvolging. Indien je als ouder contact wenst op te nemen met de directie, kan je een afspraak maken via het onthaal (09 240 13 73).

Pedagogisch coördinator
Leerlingadministratie
Leerlingbegeleiding
Technisch adviseurs en coördinators
Alternerende BeroepsOpleiding
Verpleging
Boekhoudkundige dienst

Bij de boekhoudkundige dienst kan je als ouder terecht met vragen over schoolrekeningen die je ontvangen hebt van de school.

Personeelsadministratie
ICT-dienst
Buscoördinatie
Preventieadviseur
Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Marialand 29
9000 GENT
09 277 83 40
marialand@vclbgent.be