Wie doet wat op onze school?

Directie

Indien er vragen zijn over je zoon of dochter is het goed om je in eerste instantie te richten tot de leerlingbegeleider die verbonden is aan de opleiding. Afhankelijk van de situatie betrekt de leerlingbegeleider de directie bij de verdere opvolging. Indien je als ouder contact wenst op te nemen met de directie, kan je een afspraak maken via het onthaal (09 240 13 73).

Leerlingadministratie
  • De leerlingadministratie – 09 240 13 77
Leerlingbegeleiding
Technisch adviseurs
Coördinatoren
Alternerende BeroepsOpleiding
Verpleging
Boekhoudkundige dienst

Bij de boekhoudkundige dienst kan je als ouder terecht met vragen over schoolrekeningen die je ontvangen hebt van de school.

Buscoördinatie
Preventieadviseur
Vrij CLB (centrum leerlingenbegeleiding)

Halvemaanstraat 96
9040 Gent
09 277 84 00
info@vclbgent.be

Loading