Wie doet wat op onze school?

Directie
 • Directeur: Rosy Van den Berge

Indien er vragen zijn over je zoon of dochter is het goed om je in eerste instantie te richten tot de leerlingbegeleider die verbonden is aan de opleiding. Afhankelijk van de situatie betrekt de leerlingbegeleider de directie bij de verdere opvolging. Indien je als ouder contact wenst op te nemen met de directie, kan je een afspraak maken via het onthaal (09 240 13 73).

Pedagogisch coördinator
 • Hilde Grymonprez – hilde.grymponprez@sint-jozef.org
Leerlingadministratie
 • De leerlingadministratie – leerlingadministratie@sint-jozef.org – 09 240 13 77
Boekhoudkundige dienst
 • Deborah Kestemont – administratie.boekhouding@sint-jozef.org – 09 240 13 74

Bij de boekhoudkundige dienst kan je als ouder terecht met vragen over schoolrekeningen die je ontvangen hebt van de school.

Personeelsadministratie
 • Alieke Baeke – personeelsadministratie@sint-jozef.org – 0492 05 38 79
ICT-dienst
 • Alieke Baeke – ict@sint-jozef.org – 0492 05 38 79
Leerlingbegeleiding
 • Observatiejaar:
  • Hilde De Buyser – hilde.de.buyser@sint-jozef.org – 09 240 13 79
 • Tuinbouw en Professionele schoonmaak:
  • Katrien De Lange – katrien.de.lange@sint-jozef.org – 09 240 13 69
 • Grootkeukenmedewerker en metselaar:
  • Liesbeth Bauwens – liesbeth.bauwens@sint-jozef.org – 09 344 09 19
 • Schilder-decorateur en winkelhulp:
  • Sielke Van de Velde – sielke.vandevelde@sint-jozef.org – 09 240 13 66
 • OV1 type 3:
  • Jef Ketelslegers – jef.ketelslegers@sint-jozef.org – 0460 97 76 82
Technisch adviseurs
 • Grootkeukenmedewerker en professionele schoonmaak:
  • Piet van den Broecke – piet.van.den.broecke@sint-jozef.org
 • Schilder-decorateur en metselaar:
  • Franky Snauwaert – franky.snauwaert@sint-jozef.org
 • Winkelhulp:
  • Jan Naudts – jan.naudts@sint-jozef.org
 • Tuinbouw:
  • Christophe Mottart – christophe.mottart@sint-jozef.org
Alternerende BeroepsOpleiding
 • Franka Bogaert – franka.bogaert@sint-jozef.org– 09 240 13 73
Verpleging
 • Aniek Coppens – msd.verpleging@sint-jozef.org– 09 240 13 73
Buscoördinatie
 • Yves Persoons – co.bus@sint-jozef.org  – 0474 39 73 86
Preventieadviseur
 • Jan Naudts – jan.naudts@sint-jozef.org 
Centrum voor LeerlingenBegeleiding

Marialand 29
9000 GENT
09 277 83 40
marialand@vclbgent.be