Steun onze school

Samen sterk op weg

Solidariteitsrekening

Wat?

Help onze school met het wegwerken van financiële drempels die onze leerlingen ervaren bij het schoollopen. Tevens kan u gebruik maken van de belastingvermindering van 45% van uw gift vanaf 40 euro.

Waarom?

Als school willen we dat al onze leerlingen school kunnen lopen zonder financiële zorgen. Om onze leerlingen uit kwetsbare situaties te ondersteunen in het schoollopen werd dit solidariteitsfonds opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting.

Volgens ons draaiboek wordt tijdens de opvolging in overleg met verschillende mensen (leerlingbegeleiders, GOK coördinator, directie, CLB) bekeken wie in aanmerking komt voor het solidariteitsfonds. Zo bewaken we het correct gebruiken van uw gift.

Voordeel voor u

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het initiatief. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Dit attest wordt opgemaakt door de Koning Boudewijnstichting en aan u bezorgd.

De stichting zal de giften vrijgeven naarmate de school hierop een beroep wenst te doen. Jaarlijks zal de school een overzicht bezorgen aan de KBS van de gefinancierde uitgaven.

Hoe?

Stort op solidariteitsrekening Samen Sterk Op weg:

Koning Boudewijnstichting,
Brederodestraat 21, B-1000 Brussel
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1

met vermelding 623/3709/50038

Loading