Opleidingsvorm 4

Voorstelling OV4

Binnen Styrka Secundair Onderwijs is er een vestigingsplaats van Sint-Gregorius met een 3e graad BSO tuinbouw en groenvoorziening voor leerlingen met een verslag M-decreet type 3 of type 9 OV4, die omwille van gedragsproblemen of autismespectrumstoornissen nood hebben aan extra ondersteuning en begeleiding.

Opgelet:
Deze opleidingsvorm is in afbouw. In het schooljaar 2023-2024 is het enkel mogelijk om in te schrijven in het 7de jaar met het oog op het behalen van een diploma.

Voor wie?

Leerlingen uit het gewoon onderwijs met een verslag M-decreet type 3 en type 9 OV4 die interesse hebben in een job in de tuinbouw of groensector.

Ook leerlingen die reeds de opleiding tuinbouwarbeider OV3 T3 en T9 afwerkten en zich graag verder bekwamen kunnen instappen.

Studietraject

Door ons te richten op de 3e graad BSO krijgen leerlingen uit gewoon onderwijs met een moeilijk traject en leerlingen uit de OV3 tuinbouw na het 5e jaar de kans om hun diploma te behalen.

De inhoud van de vakken is gelijk aan het aanbod in het gewoon onderwijs BSO.

Na de opleiding kan je onmiddellijk aan de slag bij plantenkwekerijen, tuinaanleggers en plantsoendiensten, tuincentra, …

Sterktes

Doorgedreven ervaring in het begeleiden van jongeren met gedragsproblemen en ASS.

Nauwe samenwerking met MFC Styrka, CLB en externen.

Loading