INHULDIGING BAKFIETS

Op wo. 8 jan 2020 werd de bakfiets – ons geschonken door Kiwanis – ingehuldigd.

Van harte dank aan de leden van Kiwanis voor de sympathie en financiële ondersteuning.