Psychotherapie

Psychotherapie binnen MFC Styrka gaat in de eerste plaats uit van het kind dat op therapie komt. In psychotherapie mag het kind zichzelf tonen met zijn of haar kwetsuren en krachten. De psychotherapeut helpt de cliënt om zowel gevoelens, gedachten als gewaarwordingen uit te drukken, te verwerken en te corrigeren zodat die een juiste plaats krijgen. Samen wordt gezocht naar wat nodig is om verder optimaal te ontwikkelen en te ontplooien.

We hanteren 4 vormen van psychotherapeutische hulpverlening:

  • Individuele therapie
  • Vraag gestuurd groepsaanbod
  • Ondersteuning en coaching van opvoeders/leerkrachten
  • Vorming binnen de organisatie