Briefwisseling aan ouders

Schoolvrije dagen & regeling schoolbusvervoer

Geen school & MFC niet-continu leefgroepen gesloten | maandag 02/05/2022

Evaluatiedag Styrka Secundair Onderwijs @Waterkant | vrijdag 13/05/2022

Feestdag OLH & Brugdag scholen en 5/7- werking MFC | do. 26/05/2022 en vr. 27/05/2022

Vakantiewerking

Vakantiewerking tijdens de zomervakantie 2022