Kinesitherapie

Kinesitherapie binnen MFC Styrka omvat het begeleiden en stimuleren van de psychomotorische ontwikkeling van kinderen, het versterken en stabiliseren van de motorische functionaliteit en het verhogen van het algemeen welbevinden.

In  therapie werken we op volgende domeinen:

  • Orthopedie, houdingsafwijkingen en ergonomie
  • Cardiovasculaire aandachtspunten en/of obesitas
  • Spanningsregulatie/relaxatie
  • (Psycho)motoriek
  • Impulscontrole, dosering, aandacht en concentratie

Het functioneringsniveau van het kind is het uitgangspunt voor een individueel therapie aanbod. We beogen een optimale ontwikkelingsgroei, rekening houdend met de beperkingen en specifieke aandachtspunten van elk kind. Succeservaring is een belangrijk aandachtspunt binnen het therapiegebeuren in functie van het versterken van het zelfvertrouwen.