RTH

Voor rechtstreeks toegankelijke hulp is het niet nodig om een aanvraag in te dienen bij de afdeling continuïteit en toegang.

Je kan hiervoor rechtstreeks met MFC Styrka contact opnemen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je een handicap hebt of het vermoeden van een handicap hebt.

Binnen dit beperkt en laagdrempelige aanbod is het mogelijk om ondersteuning te krijgen via:

  • Mobiele/ambulante begeleiding
  • Dagopvang
  • Dagbesteding

Typerend voor dit rechtstreeks toegankelijk aanbod is dat dit beperkt is in tijd, frequentie en duur.

Styrka heeft een aanbod voor kinderen en jongeren met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel bijkomend autisme/gedrags- en emotionele stoornissen.

Wens je hierover meer informatie, dan kan je met jouw vragen terecht via het volgend mailadres:

opname@styrka.broedersvanliefde.be