RTH

Voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is het niet nodig om een aanvraag in te dienen bij de afdeling continuïteit en toegang.

Je kan hiervoor rechtstreeks met MFC Styrka contact opnemen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je een (vermoeden van een) verstandelijke beperking hebt, al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis en/of gedrags-en emotionele stoornis.

Binnen dit beperkt en laagdrempelig aanbod is het mogelijk om mobiele/ambulante begeleiding te krijgen.
Typerend voor RTH-ondersteuning is dat dit beperkt is in tijd, frequentie en duur.

Wens je hierover meer informatie?

Mobiele begeleidingsdienst ZigZag