Therapie-aanbod

Binnen het multifunctioneel centrum hebben wij een multidisciplinair team van therapeuten. Wij bieden therapie aan de kinderen van verblijf en dagopvang en vertrekken hierbij steeds vanuit een zorgvraag. De zorgvraag wordt samen met de cliënt, context, leef- en/of schoolomgeving besproken. We zetten enorm in op multidisciplinaire samenwerking en overleg.

Therapie is meestal individueel maar kan ook in (kleine) groep.