Team ZigZag

Ambulante en mobiele begeleiding kan vanuit iedere cluster binnen het MFC aangeboden worden. Voor kinderen en jongeren die niet worden begeleid binnen een leefgroep is er onze dienst ZigZag.

ZigZag biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 2,5 en 21 jaar met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags- en emotionele problemen (GES) en/of autismespectrumstoornis (ASS).

De begeleiding vertrekt steeds vanuit de vraag van het kind/de jongere en zijn context. Samen zetten we de eerste stappen naar verandering door te zoeken naar wat werkt in plaats van te focussen op oorzaken en wat niet werkt. Binnen de begeleiding zetten we in op het versterken van krachten en het vergroten van het (emotioneel) welbevinden. We luisteren naar eigen ideeën over een mogelijke oplossing en gaan samen met de cliënt  – en met wie voor hem/haar belangrijk is  – op weg.
We bieden begeleiding op maat van het gezin.

In een handelingsplan bepalen we samen wat we willen bereiken. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Thema’s die binnen onze begeleiding aan bod kunnen komen zijn: ouders versterken in hun rol, hen helpen om de noden of het gedrag van hun kind beter te begrijpen, samen zoeken naar een gepaste aanpak, zoeken naar een gepaste vrijetijdsbesteding, ondersteunen bij overleg op school of bij een afspraak bij de dokter, doorverwijzen en opvolgen van (diagnostisch) onderzoek, uitbouwen en versterken van relaties, het kind/de jongere gepast leren omgaan met gevoelens, jongeren ondersteunen in hun traject naar volwassenheid, kinderen en jongeren informeren en hen helpen om keuzes te maken of beslissingen te nemen, …

We werken samen met betrokken partners en bouwen aan een ruimer netwerk rondom het kind/de jongere en het gezin. Indien gewenst leiden we hen toe tot ondersteunende diensten zoals CLB, revalidatiecentrum, GTB, CGGZ, DOP, meerderjarigenzorg VAPH, …

Praktisch:

 • Regio Oost-Vlaanderen.
 • De frequentie van de huisbezoeken wordt bepaald in onderling overleg (wekelijks, veertiendaags…).
 • Begeleiding gaat bij voorkeur door in de thuiscontext, maar kan ook elders doorgaan (school, consult psychiater, dienst vrije tijd…). Ambulante begeleidingen gaan door op onze dienst in Gent.
 • De begeleiding is betalend volgens de barema’s van het VAPH. https://www.vaph.be/organisaties/mfc/bijdragen
 • Begeleiding kan via:
  • NRTH
   • Diagnose van verstandelijke beperking nodig (al dan niet in combinatie met ASS of GES).
   • Indicatiestelling nodig via de afdeling toegang en continuïteit.
   • Begeleiding kan intensief en langdurig
   • Niet mogelijk in combinatie met ondersteuningstoeslag of RTH.
   • Aanmelden via ITP. Een multidisciplinair team zoals het CLB of de mutualiteit kan je hierbij helpen.

Neem gerust contact op:
09/240 13 25 of 09/240 13 57