Team ZigZag

We bieden begeleiding aan gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 2,5 en 21 jaar met een (vermoeden van een) licht tot matig verstandelijke beperking, gedrags- en emotionele problemen en/of autismespectrumstoornissen.

Het doel is het kind en het gezin te ondersteunen, opdat zij na begeleiding zonder of met geringere professionele hulp weer verder kunnen.

Binnen de begeleiding wordt het kind, de jongere, de ouders, broers en zussen en/of de ruimere omgeving (bv. grootouders, school, sportclub, …) betrokken. De opvoedingsverantwoordelijkheid blijft steeds bij de ouders.

Concreet staan we in voor:

  • Opvoedingsondersteuning: We geven pedagogisch advies. Hierbij beogen we een stimulerende en pedagogische omgeving voor het kind en onderkennen we opvoedkundige problemen. We bieden ondersteuning aan de school en geven informatie en voorlichting aan alle betrokken partij over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen met een beperking.
  • Begeleide uitgroei: We streven naar het zelfstandiger worden van jongeren en begeleiden hen op praktisch en/of pyschosociaal vlak . We bouwen aan een ruimer netwerk rondom de jongere en indien gewenst leiden we hen toe tot ondersteunende diensten zoals OCMW, GTB, CGGZ, meerderjarigenzorg VAPH, …