Ergotherapie

Als ergotherapeuten gaan wij uit van de mogelijkheden van het kind. We gaan we op zoek naar manieren om het kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen de klascontext, leefgroep, thuissituatie en vrije tijd. Er wordt gefocust op het kind en zijn activiteiten maar ook de omgeving.

Tijdens de individuele therapie of ondersteuning binnen de leefgroep richten we ons voornamelijk op:

  • Stimuleren van de algemene ontwikkeling van het kind
  • Schrijfvaardigheden
  • Aanpassen van de omgeving en integreren van hulpmiddelen
  • Planning en organisatie
  • ADL-activiteiten: aankleden, wassen, eten…