Team Faro

Faro is de dagbestedingswerking die deel uitmaakt van MFC Styrka. 

Het betreft de schoolvervangende dagbesteding waarbij er tijdens de schooluren voor de jongeren een alternatief programma wordt aangeboden.

Het gaat zowel om jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht, als om jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. Er wordt uiteraard zoveel mogelijk samen gewerkt met de school.

Faro begeleidt hen die een iets intensievere hulpverlening nodig hebben. Hiervoor is een NRTH aanvraag noodzakelijk.

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTH) is hulpverlening waarvoor een aanmelding nodig is door een jeugdhulpaanbieder of via een specifieke aanmeldprocedure waarbij het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort nodig zijn.

Een jongere of ouder kan niet zelf naar de toegangspoort stappen om een aanvraag te doen: dat moet via een hulpverlener, de zogenaamde contactpersoon-aanmelder.

NRTH is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief en ingrijpend. Daarom verloopt dit via de toegangspoort, dat neemt de tijd om uitgebreid te onderzoeken of het gevraagde aanbod effectief nodig en wenselijk is.

Binnen Faro willen we onze jongeren het gevoel geven er te mogen zijn, met al hun kwaliteiten en beperkingen. Een plek creëren waar zij hun batterijen terug kunnen opladen in een ongedwongen sfeer waar samen werken, samen plezier maken en tevens tot rust komen centraal staan.

Vanuit ons “niet dwingende karakter” proberen wij deuren te openen voor hen om zo tot zelfontplooiing te komen en hun kwaliteiten in de verf te zetten. Het samen werken aan iets waarin de jongere een groot aandeel heeft, leidt tot een gevoel van eigenwaarde en zelfs “erkenning” bij de jongere.

We bieden verschillende groepsworkshops aan:

  • sport
  • crea
  • tuin en dier
  • techniek
  • koken

en dit gecombineerd met een individueel vraag gestuurd aanbod.

Voor meer info:

faro@styrka.broedersvanliefde.be