Team Wijland

In dit team willen we kinderen bereiken met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Veel kinderen hebben bijkomend ook autisme, gedragsproblemen.

Deze kinderen kunnen ook een motorische beperking hebben. Rekening houdend met de beschikbare infrastructuur wordt bekeken of een passend ondersteuningsaanbod kan gerealiseerd worden. Het aanbod zal dan ook uitgewerkt worden met een geïntegreerde werking: school en MFC in één.