Team Rubik

In dit team willen we kinderen bereiken met autisme en een verstandelijke beperking. In tegenstelling tot de andere clusters kunnen ook kinderen met een normale begaafdheid tot hoog begaafdheid een aanbod krijgen, indien de zorgvraag dit toelaat.

Het aanbod voor kinderen met een normale tot hoogbegaafdheid is niet absoluut en dient binnen een bredere beeldvorming onderzocht te worden.

Vaak is er een bijkomende zorgvraag wegens gedrags- en emotionele problemen, lage SEO, dubbeldiagnose. Hierbij is het nodig om de haalbaarheid en de nodige expertise voor dergelijke complexe trajecten goed af te wegen bij het onderzoeken van de instroomvraag. Deze werking is eveneens uitgebouwd overheen het gehele zorgcontinuüm van functies, frequenties en leeftijdsaanbod. In verschillende leefgroepen wordt deze werking uitgebouwd, gaande van lagere-school-groepen tot een BuSO-aanbod voor de jongeren.