MFC Ouderraad |Gebruikersraad|

Binnen MFC Styrka hechten we veel belang aan overleg en participatie. Dit is merkbaar zowel in onze dagelijkse contacten als tijdens de meer formele overlegmomenten.

De MFC Ouderraad is een vergadering waarin ouders, wettelijke vertegenwoordigers, bewoners en de directie met elkaar overleggen.

Wens jij lid te worden van de MFC Ouderraad |Gebruikersraad|?

Neem dan contact op met mevr. Mieke Primo – voorzitter – via het mailadres:

gebruikersraad@styrka.broedersvanliefde.be

Opdracht

De ouderraad heeft als opdracht de kwaliteit te bevorderen en te bewaken in samenwerking met de directie. Ze doet dat door advies te geven over de organisatie en thema’s bespreekbaar te maken.

Het MFC verstrekt de nodige informatie over de inzet van haar middelen mbt financiën, personeel, infrastructuur en materiaal.

Bevoegdheden

Het MFC zal voorafgaand overleg plegen met de ouderraad inzake:

  • Wijzigingen in het Charter
  • Belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
  • Wijzigingen in het concept van de voorziening

De directie en de ouderraad kunnen aan elkaar advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die de verhouding tussen de cliënten en het MFC aangaan

De ouderraad zal gehoord worden door de verantwoordelijken van de voorziening omtrent elk onderwerp waarover ze een standpunt aan deze verantwoordelijken wenst mee te delen.

De directie verstrekt aan de ouderraad de nodige informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de cliënten betreffen en inzake alle andere elementen die de cliënten als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent haar jaarrekeningen.

De ouderraad heeft tenslotte een adviserende bevoegdheid mbt de keuze van een onafhankelijke derde die als bemiddelaar in de klachtencommissie zetelt

Samenkomst

De MFC ouderraad vergadert drie keer per schooljaar. Het overleg gaat telkens door op een maandagavond van 19u30 tot 21u30 in de hoofdzetel in de De Deynestraat.

Samenstelling

  • Primo Mieke – Voorzitter
  • Raes Nancy – Lid
  • Van den Wijngaert Inge – Lid