CORONA

CORONAMAATREGELEN | 25 AUGUSTUS 2020

Welke maatregelen nemen we in de groepen?

 • Medewerkers die in de groep komen, dragen een mondmasker
 • Er wordt  extra gepoetst en gedesinfecteerd
 • We volgen de hygiënerichtlijnen
 • We hebben richtlijnen over wat te doen bij een (vermoeden van) besmetting

Wat als mijn kind ziek wordt in de dagopvang?

Wanneer je kind symptomen vertoont, wordt hij/zij verwacht om thuis te blijven. Indien je kind tijdens de dagopvang symptomen vertoont wordt met de medische dienst afgestemd of je kind in quarantaine dient te gaan. Hieronder vind je de volgende stappen:

 1. De jongere blijft in quarantaine tot hij/zij opgehaald wordt door de ouders.
 2. De jongere wordt door eigen huisarts getest
 3. In afwachting van de resultaten blijft de jongere thuis
 4. Bij negatieve test, herstart de dagopvang
 5. Bij positieve test blijft de jongere minimum 7 dagen thuis en kan de dagopvang terug starten na positief advies van de behandelende arts

Wat als mijn kind ziek wordt in het internaat (verblijf)?

 • Kinderen en jongeren met een vermoeden van besmetting zullen getest worden. Ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht
 • Als de test positief is (uw kind is besmet), gaat hij/zij naar de quarantaineleefgroep of in kamerisolatie
 • We contacteren je als deze situatie zich voordoet en vertellen in samenspraak met onze medische dienst en arts wat het voor jouw zoon/dochter betekent en wat jij al dan niet moet ondernemen

Wat als iemand ziek wordt in mijn groep (dagopvang of verblijf)?

 • Als er iemand met een bevestigde covid19 is in de groep, moet de volledige leefgroep in cohortewerking. Dit wil zeggen dat de leefgroep afgesloten wordt van de andere leefgroepen. Enkel vaste begeleiding en essentieel personeel komt nog binnen. Dit is een lock-down op niveau van de leefgroep  (geen weekend- of bezoekregeling; extra veiligheidsmaatregelen)
 • Voor kinderen in dagopvang betekent dit 14 dagen thuisisolatie. In nood kan deze periode ook op het MFC doorgebracht worden. Dan is dit wel onder systeem verblijf (internaat).
 • Voor kinderen in verblijf betekent dit 9 dagen cohorte in de leefgroep. In overleg kan deze periode ook thuis doorgebracht worden. Dan is het een periode van 14 dagen.

Wat als iemand in mijn gezin ziek wordt en mijn kind is thuis geweest?

 • Je contacteert je arts
 • Je verwittigt onmiddellijk je zorgbegeleider
 • Je kind zelf gaat 14 dagen in quarantaine
  • Ofwel thuis
  • Ofwel in het MFC (quarantaineleefgroep of kamerisolatie)
 • Indien je kind symptomen toont, zal het getest worden
 • De andere kinderen in de leefgroep zullen extra opgevolgd worden. Er zal extra aandacht zijn voor mogelijke symptomen. Maar zolang je zoon/dochter niet positief test, gaat de leefgroep niet in quarantaine.

Wanneer kan mijn kind getest worden?

 • Als je kind ziek wordt en symptomen heeft, zal het getest worden
 • Als je kind een hoog risico contact gehad heeft op het MFC, zal het getest worden

Bij verdere vragen, contacteer gerust de begeleiding of je zorgbegeleider. Hij/zij is de centrale figuur voor alle opvolging.

Met vriendelijke groeten,

De directie