Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking

Binnen ons multifunctioneel centrum begeleiden we kinderen en jongeren met een licht tot ernstig verstandelijke beperking van 5 tot en met 21 jaar, al dan niet met bijkomende stoornissen.

De klemtoon ligt hierbij op de mogelijkheden en de zelfredzaamheid.