PVB | PAB

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) wil men meer vraaggestuurd werken. Uitgangspunt is dat iedereen recht heeft om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. Daarom worden de middelen (budgetten) aan de persoon toegekend en niet langer aan de voorziening. Dit noemen we een persoonsvolgend budget (PVB).

Op dit moment is er PVF voor volwassenen maar nog niet voor minderjarigen. Wel kan een (zorgcontinuïteits)budget in bepaalde situaties ingezet worden in het MFC. Meer info rond PVF vind je op de website van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Vandaag kan je als (ouder van een) minderjarige wel al gebruik maken van een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Een PAB is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort. Het PAB kunt u ook combineren met bepaalde ondersteuning van het MFC. Zie ook https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/algemeen

Voor vragen naar inzet PVB | PAB kan u contact opnemen met onze dienst opname die verder kijkt wat mogelijk is: opname@styrka.broedersvanliefde.be