Verstandelijke beperking en autisme

Het multifunctioneel centrum heeft een aanbod voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. De meeste kinderen en jongeren lopen school op de campus in het buitengewoon onderwijs (lager en secundair).