Voor wie

In het Multifunctioneel Centrum Styrka zetten wij ons in voor het welzijn van kinderen en jongeren en hun context.

We richten ons tot kinderen en jongeren vanaf lagere-school-leeftijd met een licht, matig, ernstige verstandelijke beperking al dan niet met bijkomende problemen (gedrags- en emotionele stoornissen, een autismespectrumstoornis, een sociale problematiek, …)